kry Lyrics

Vločky

Vločky se krajkami do ledu boří Pomalu vzrušeně usedají Jedna se pod druhou stydlivě skrývá Jak pravda v jinotajích Ještě jsou individualitami Ještě je paprsky neutaví Jakoby šlechetnost někde se chybně připletla do bezpráví Led na nic nespěchá a vločky sedí Jak mouchy chycené v pavučinách Nejsou si jisté zda vědí co přijde Cesta je připravená A náhlé teplo jim krajkoví leptá Z vloček jsou vrstvy a z vrstev je led A ledu přibyde a vločky zmizí Jako sny pošetilé Jako sny pošetilé
Bílá krajina svýma očima bílá místa si chrání v utajení Vlídná samota Stíny omotá Bílým provazem Stéká po kamení Bílá krajina svýma očima si bílá místa chrání v utajení Vlídná samota Stíny omotá Svým bílým provazem A co se změní? Co se změní?