pet-ran-do-cepice Lyrics

Kocour Bruno

Neboj - mňau - potkane Nic se ti - mňau - nestane Své srdce klidně otevři mně Obložený chlebíček vezmi do svých paciček Doufám že kila - lahůdko milá - porostou rychle švec než řeknu jen V kocouří restauraci maj' smysl pro legraci Z hostů se stane pokrrrrm kocouři předou vrrrm vrrrrm
Papej – mňau – hošánku! Pěkně – mňau – v kliďánku To je tvůj osud být jako sud ... Ani vrásky na břiše Kulatý jak koblížek Doufám že budeš - lahůdko moje - doufám že budeš uspokojen V kocouří restauraci maj' smysl pro legraci Z hostů se stane pokrrrrm kocouři předou vrrrm vrrrrm V kocouří restauraci maj' specializaci Z hostů se stane krmě no to je něco pro mě no to je něco pro mě no to je něco pro mě no to je něco pro něj ...