kry Lyrics

Dým

Kámen se řítí z vysoké skály V údolí končí poklid polední A pak všechno zmizí jako dým… Kámen se blíží Řeka se kroutí Dům stojí stále nerozbořený A pak všechno zmizí jako dým… Jednou je tu všechno Jako nakreslené tužkou Jednou zase všechno jako plné živých lidí Jednou je tu naděje A jindy zase bolest A pak všechno zmizí jako dým…
Jednou je tu všechno Jako z linorytu ryté Jednou zase plné barev Jednotlivých lidí Jednou je tu tolerance Jindy ukrutnosti A pak všechno zmizí jako dým… Jednou je tu všechno Jako naškrábané křídou Jednou zase všechno Plné bohatosti lidí Jednou je tu spravedlnost Jindy ponížení A pak všechno zmizí jako dým…