pet-ran-do-cepice Lyrics

Červotoč Artur

Dřevo je potrava A i když nezdravá vrrrrr….. vrtám ho hlava nehlava (Dřevo je potrava A i když nezdravá vrrrrr….. vrtá ho hlava nehlava) Smrky buky duby vrby Až mě z toho jazyk svrbí! Dírkami lezu si Dřevo je na kusy Drrr... drtím ho přímo do pusy (Dírkami leze si Dřevo má na kusy Drrr... drtí ho přímo do pusy)
Smrky buky duby vrby (Smrky buky duby) až mě z toho jazyk svrbí (Vrby smrky buky) Prkna kůly ba i sruby... (Duby vrby smrky) ... jenže z těch mě bolí zuby! (Buky duby vrby) Habr topol osika! (Smrky buky duby) (Vrby smrky buky) Po osice bříza! (Duby vrby smrky) (Buky duby vrby) Ještě teď mi po bradě (Smrky buky duby) (Vrby smrky buky) teče sladká míza!!!
Já nevím proč proč červotoč vrtá a vrtá a… a neví proč Dřevo se vzpírá až je v něm díra Jenže díru v zubu má i červotoč Zubař mě svírá Vrtačka zpívá Svět se mnou točí se jak kolotoč Hrůza mě jímá zubama svýma vrtačku provrtám ona ví proč Já nevím proč proč červotoč vrtá a vrtá a… a neví proč (On neví proč? On neví proč? No přece protože je červotoč!!!) No přece protože jsem červotoč!!!