120-2 Lyrics

Ámen

Nejenom tělem Ale i duchem Nejenom osudem Ale i nadějí Ámen