pohadek-ze-zapotrebi-znovuudelani-fortelne Lyrics

Znovu

(pohádka "O nekonečném opakování") Zrcadlo a nebo cizí dech? Smích a nebo nůžky na křídlech? Stále znovu Bez rozmyšlení Volit co se v opak promění... Uzel nebo příliš slabé oči? Hledat nebo vědět co si počít? Stále znovu Bez vysvětlení... Stín a nebo pouhá nedůvěra? Jaké zítra nebo jaké včera? Stále znovu Bez ukončení...
I. hlas Pusté stěny nebo čísi dlaně? Souvisle to říct či potrhaně? Stále znovu Co s tím rozcestím... Slova jako klíče nebo zbraně A znovu opakovat stejné chyby Ať se ti to líbí nebo nelíbí A znovu volit A znovu čekat A znovu A znovu na rozcestí Na rozcestí zůstat sám II. hlas Pusté stěny nebo čísi dlaně? Souvisle to říct či potrhaně? Stále znovu Co s tím rozcestím... Slova jako klíče nebo zbraně? Opakovat stále stejné chyby Ať se ti to líbí či nelíbí Stále znovu Bez vysvětlení... Dobrý hlas je lví a nebo rybí?