rybi-tuk Lyrics

Tříska

Voda se do řeky halí O dno si hojí svůj chlad Hledá co nemůže najít Jako já Všechno se zdá být tak blízko Stačí se jen trochu hnout Strom v sobě lomcuje třískou Jako já Jako němá dlouhá věta Voda šumí jen a čeká Zda si neodpoví Čeká zda už v sobě stačí Vlny vytváří a ztrácí Osamělou intonací Pluje mezi slovy Jako já
Strom v sobě ve kmeni Třísky se drží Jako by pod kůrou měl lidskou kůži A větve jako dlaň Do vody hledí Visí nad hladinou A nepohladí A vlnu za vlnou Hladina roní Že co teď nestihla Už nedohoní Těch věcí před sebou Jenom kde začít Času je bez konce – a nevystačí A nevystačí A nevystačí