pohadek-ze-zapotrebi-znovuudelani-fortelne Lyrics

Tání

(pohádka "O Ochotě") Tání pod plameny Tání pod dlaněmi Tání stále bez ustání Tání i v mrazení Tání i v mlčení Tání i tam Kde je zdání Že není co tát