pohadek-ze-zapotrebi-znovuudelani-fortelne Lyrics

Tadyna

(pohádka "O Ažpakovi a Tadyně") I. Tadyna Tadyna Tadyna Tadyna to! Tadyna Tadyna Tadyna Tadyna to! Tadyna Tadyna to! Tadyna Tadyna! II. Den co den co den co den co - až pak! Stále stále stále stále - až pak! Cítit - skrývat Kráčet - váhat Týdny týdny týdny týdny - až pak! Stále stále stále stále - až pak! Svítit - tápat Střílet - chápat Stále stále stále stále - až pak! Rok co rok co rok co rok co - až pak! Stále stále stále stále - až pak! Vstávat - couvat Bránit - zoufat Stále stále stále stále - až pak!
III. Prázdný dům Obloha bez mraků A žádná touha nesplněná Nevyslovená přání Obraz tiše bledne po okrajích Žádný stín! Obraz tiše bledne po okrajích Dny a týdny! Prázdný dům Kameny pečlivé A žádný náznak že promluví Není nedoslýcháním Obraz tiše bledne po okrajích - žádný stín! Obraz tiše bledne - já s ním...