jeskyne Lyrics

Stropy

Stropy se bojí závrati z té hrozné hloubky pod sebou která co vezme nevrátí jak černý chladný dravý proud Stropy se hýbat nemohou Očima bloudí po stěnách Samy svou vlastní oblohou která je příliš vzdálená Stříbrem kámen voní Žízní kterou neuhasí Šmátrá kde v pouzdře má dávné časy
Svítá Svítá Kámen místo hledá .... - svítání! Dávné pouzdro v dlaních svírá Neví co bude dál.... - svítá! Kámen závrať nemá Žádný proud ho neutopí Jen skála svíravá Brání mu jít Jen skála svíravá jako stropy