tri-krizky Lyrics

Slechy

I. Slova buší na zastrčenou petlici zevnitř jako se oheň dere z kopřivy Zní to v uších jak nenapsaný dopisy lítostivý a trochu mstivý Slova stojí až na úplným okraji řeči A co je za ním sama netuší To nás dojímá - proto k sobě potají nastavujeme svoje uši
II. Ke dnu padá kámen Letí jak dým jenž do ohně zpátky míří Voda se zavíří Dno se zpění a nic už není jak dřív Ke dnu padá kámen v piruetách A do duše strach se plíží Voda ruce zkříží nad hladinou jak ten kdo je spoutaný Není všechno dílem nahodilým I ve vodě kámen tíží Voda se zavíří Dno se zraní A nic už není jak dřív
III. Zní to jako stín Nejpotišejším poutem ke své věci pevně spoutaný A zní to jako stín Nejpokornější touhou po své věci tiše zmítaný Věc své stíny Neslyší Zní to jako stín Dávno vyhaslý Zní to jako stín když bloudí sám a sám A zní to jako stín Dlouhý vleklý stín Zní to jako tma podivně Zářivá Tma své stíny Nevnímá
IV. V kamení není prý žádné překvapení Prý se v něm nic nikdy nemění A tak když slyší někdo hlasy v kamení je to asi špatné znamení A co když není? Co když tohle znamení je tím co nás náhle promění? Co nás náhle promění!
V. Ke dnu padá kámen Letí jak dým jenž do ohně zpátky míří Voda se zavíří Dno se zpění a nic už není jak dřív Ke dnu padá kámen v piruetách A do duše strach se plíží Voda ruce zkříží nad hladinou jak ten kdo je spoutaný Není všechno dílem nahodilým I ve vodě kámen tíží Voda se zavíří Dno se zraní A nic už není jak dřív
VI. A tak uši učí uši poslouchat!