pohadek-ze-zapotrebi-znovuudelani-fortelne Lyrics

Málokdo

(pohádka "O krunýři") Jak se vlastně počítá Ty na saních Ty vždycky na saních Já na psovi Jak se vlastně počítá Ty na psovi Ty vždycky na psovi Já na saních Jak se vlastně počítá Ty na vlnách Ty vždycky na vlnách Já ve větru Jak se vlastně počítá Ty ve větru Ty vždycky ve větru Já na vlnách
Jak se vlastně počítá Ty kapka já Ty vždycky kapka já Já zrnko ty Takhle asi počítá Tak počítá Tak asi počítá Jen málokdo Možná se to počítá Vy na kruzích Vy vždycky na kruzích My na bradlech