pohadek-ze-zapotrebi-znovuudelani-fortelne Lyrics

Kůželína

(pohádka "O plném vlaku") Drží mě Vozí mě sem a tam - kůže líná! Svědí mě Tlačí mě Stále se připomíná! Vozí mě dokola Potvora - kůže líná! Kůže líná - kůže líná - kůže líná - co mi to - co mi to připomíná - připomíná - připomíná? - tadadap - tadadap Když mi tak překáží čí je to vlastně vina?