pohadek-ze-zapotrebi-znovuudelani-fortelne Lyrics

Ažpak

(pohádka "O Ažpakovi a Tadyně") Dny jsou jak lžička v ruce Vrchovatá Kámen jenž odskakuje Jak od dláta Vlas tenký Dům křehký - z náhody stavěný Dny si sebe nepamatují Dny nikdy netrápí Kdy jíst - kdy spát Jsou prach jenž poletuje Jak káňata Led zrádný Rám přísný - z důvěry stavěný Dny se samy sobě nediví Nediví!