tri-krizky Lyrics

50%

Rozsviť světlo - není vidět Koho máme nenávidět Kdo chce ve tmě stíny schovat Koho máme nelitovat Vše je napůl zahalené U zadních vrat přikrčené Rozsviť světlo - ať je vidět Za koho a zač se stydět Napůl chceme Napůl smíme Napůl nože v ruce - napůl se vším smířený Napůl revoluce - napůl k všemu lhostejný Napůl rezoluce - napůl ticho před všemi Jednooký mezi slepými král Nehledí do nebe - ba ani do sebe Jednooký mezi slepými král Napolo kraluje - napůl posluhuje Polostroj mezi stroji král Ostatní montuje - pojí a vypojuje